Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017
Image

Honorarsatser i Den kulturelle skolesekken

( 18.09.2017 )

Etter opprettelsen av Kulturtanken som et direktorat har det vært uklart hvem som kan forhandle om honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken (DKS). MFO har tatt til orde for at KS burde kunne ta dette ansvaret og i påvente av en formell godkjenning av en slik ordning har KS nå kommet med nye anbefalte satser for sine medlemmer, fylkeskommunene. Satsene oppjusteres med 4,9 % for alle som ikke opererer etter "Akershusavtalen" hvor satsen vil være på 3 035,- kroner for lønnsmottakere og 3 899,-  kroner for oppdragstakere. - Vi er svært fornøyd med at KS ønsker å ta på seg dette ansvaret og forventer at Fylkeskommunene følger opp anbefalingen, sier MFOs forbundsleder, Hans Ole Rian. Når det er sagt vil jeg presisere at satsene etter vår mening er for lave.

Alle satser oppdateres fortløpende på denne siden.

 
s