Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

Gladmelding fra Fond for utøvende kunstnere

( 13.11.2006 )

I Statsråd sist fredag ble det vedtatt å iverksette avgift på offentlig framføring (av musikkopptak, film og musikkvideo) med virkning fra 1. januar 2007. Dette innebærer en utvidelse at inntektsgrunnlaget for Fond for utøvende kunstnere, og dermed også større mulighet til å oppnå uttelling for utøvere som søker om tilskudd fra fondet. Til nå har kringkastere betalt avgift til fondet for bruk av musikkopptak som ikke har vern etter åndsverkloven. Fra nyttår skal også restauranter, kafeer, diskotek, kundelokaler og andre som bruker musikkopptak offentlig, betale for dette.

Direktør Bjørg Eriksen i Fond for utøvende kunstnere sier at fondet ikke vil forskuttere inntektene for 2007, men at fondet kan love «mye mer til mage flere»!

Fondets inntekter skal brukes til støtte for profesjonelle utøvere som bor og har sitt virke i Norge, og bl.a. støtter fondet årlig ca. 200 CD-innspillinger med norske utøvere, i tillegg til konserter og forestillinger i hele Norges land.

Fondets nyoppnevnte styre vil ha sitt første styremøte 5. desember. Det vil her bli bestemt møtedatoer for våren 2007. Disse, og søknadsfrister, vil du finne på fondets hjemmeside fra 6. desember.
 
s