Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017

Arbeidsretten: Søndagsforestillinger er ikke tariffstridig

( 16.05.2017 )

I går ble det avsagt dom i arbeidsretten om søndagsforestillinger ved Det Norske Teatret. Norsk Skuespillerforbund fikk ikke medhold i sin påstand om at teatret har brutt tariffavtalen. Dommen vil også få konsekvenser for MFOs medlemmer og for alle andre ansatte ved de offentlig finansierte institusjonsteatrene. 

MFO vil studere dommen nøye og drøfte den med de andre berørte arbeidstakerorganisasjonene. Vi regner med at spørsmålet om søndagsforestillinger igjen vil komme opp i forbindelse med hovedoppgjøret i 2018. Bestemmelsene i dagens teateroverenskomst om mulighetene og omfanget for teatrene å legge forestillinger til søndager, trenger en tydeligere klargjøring og avgrensning.

Les mer på Musikkultur  og på NSF hjemmeside.

 
s