Hvem er du? / Næringsdrivende / NAV

Frivillig yrkesskadetrygd

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du tegne frivillig trygd for å få yrkesskadeforsikring gjennom NAV. En slik yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade. Kravet for å kunne tegne en slik frivillig trygd er at du er under 67 år, og har en forventet årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp.

Premien for yrkesskadetrygden utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste, men det skal ikke betales premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet på det tidspunkt trygden gjelder fra.

Frivillig tilleggsforsikring kan tegnes hos ditt lokale NAV-kontor. Søknadsskjemaet kan du fylle ut på NAVs nettsider.
Samme søknadsskjema benyttes både for næringsdrivende og frilansere.

Her finner du nærmere informasjon om frivillig yrkesskadetrygd for næringsdrivende frilansere.

Vi presiserer at NAV bruker betegnelsen «frilansere» bare om ikke-ansatte lønnstakere; altså personer som utfører arbeid for lønn uten å være ansatt (fast eller midlertidig) eller selvstendig næringsdrivende. Blant musikere og scenekunstnere brukes «frilansere» ofte også om både næringsdrivende og midlertidig ansatte. Dette kan skape misforståelser i kontakten med NAV.

 
s