Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017
Image

Fakta om pensjonsordningen ved Operaen

( 28.04.2017 )

Operapensjonsordningen har den siste uka vært gjenstand for engasjerte diskusjoner og opptil flere oppslag i pressen. MFO gir deg derfor noen fakta om den mye omtalte ordningen.

Bakgrunn

Operapensjonsordningen er en tjenestepensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera & Ballett.
Ordningen ble avtalefestet for ballettdansere og sangsolister allerede i 1977, korsangere ble tatt med inn i ordningen i 1988, året etter ble ordningen lovfestet som særordning i Statens pensjonskasse.

Endringer i ordningen kan bare foretas gjennom en lovendring, denne må da vedtas i Stortinget. Kulturdepartementet har varslet at en lovendring skal på høring før sommeren og muntlige redegjørelser tilsier at pensjonsloven skal erstattes av en etterlønnsordning, men med de samme aldersgrensene. 

Aldersgrense og pensjonsalder

For ballettdansere er aldersgrensen og pensjonsalderen utgangen av den sesongen (1. august – 31. juli) han eller hun fyller 41 år.
For sangsolister er aldersgrensen og pensjonsalderen ved utgangen av den sesongen han eller hun fyller 52 år.
For korsangere er aldersgrensen ved utgangen av den sesongen han eller hun fyller 56 år, mens pensjonsalderen (da det tidligst kan tas ut alderspensjon) er ved utgangen av den sesongen han eller hun fyller 53 år.

Det er Den Norske Opera & Ballett som har fastsatt aldersgrensene.

Opptjeningstid

For ballettdansere er tjenestetiden for opptjening av full alderspensjon 20 år.
For sangsolister og korsangere er tjenestetiden for opptjening av full pensjon 23 år.

Pensjonsytelsen

Alderspensjonen beregnes som for andre medlemmer i Statens pensjonskasse slik at den sammen med alderspensjon fra folketrygden skal utgjøre minst 66 prosent av pensjons-grunnlaget (lønn på sluttidspunktet).
Fram til operapensjonisten fyller 67 år dekkes hele pensjonen av Statens pensjonskasse.
Danserne og sangerne har rett til uførepensjon og barnepensjon som andre medlemmer i Statens pensjonskasse.
Pensjoner blir levealdersjustert og regulert som andre pensjoner i Statens pensjonskasse.

Pensjon og inntekt

Alderspensjon fra operapensjonsordningen blir som andre pensjoner fra Statens pensjonskasse redusert eller faller bort dersom pensjonisten blir ansatt i annen stilling med pliktig medlemskap i pensjonskassen.
Ved oppdrag for Den Norske Opera & Ballett blir lønnen eller honoraret redusert med 25 prosent.
Andre inntekter fører ikke til reduksjon av alderspensjonen.

Medlemsinnskudd

Ballettdanserne, sangsolistene og korsangerne betaler 2 prosent av lønna i medlemsinnskudd, mens Den Norske Opera & Ballett betaler resten av den beregnede premien i pensjonsordningen.

Noen av sakene i pressen

NRK: Regjeringen vil kutte tidligpensjonen ved Operaen
Ballade
Dagsavisens Mode Steinkjer kommenterer

 
s