Forside
Min side Bli medlem
Image

Vi trenger din stemme på Gramos generalforsamling!

Hvis du ikke kan møte på Gramos generalforsamling 29. mai, kan du gi fullmakten din til MFO.

Ordinære medlemmer som i et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,- kan avgi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon. 

MFO er rettighetshaver i Gramos utøversektor og jobber for at mest mulig av Gramos vederlagsmidler skal fordeles individuelt. MFO vil også at Gramo skal virke til beste for alle Gramos rettighetshavere.

Du kan enten bruke fullmaktskortet du har fått i posten, eller laste det ned her. Du finner også fullmaktskort bakerst i siste nummer av Musikkultur.

Vil du slippe å lete etter en rød postkasse? Etter at du har signert fullmaktskortet kan du scanne det og sende det til oss som epostvedlegg. Alternativt kan du ta bilde av den signerte fullmakten og sende en MMS til 9825 6390. Frist for innsending per mms eller epost til MFO er mandag 22. mai kl. 1200. Sender du per post må fullmakten være hos oss før 15. mai.

Tusen takk for hjelpen!

Gramo er musikernes og plateselskapenes vederlagsbyrå og innkrever, forvalter og utbetaler vederlag for kringkasting og annen offentlig framføring av fonogrammer. Vederlaget for 2016 var på rundt 115 millioner kroner. Her finner du Gramo sine nettsider

 
s