Aktuelt / Tariff 2017 / Kommunalt tariffområde (KS)

LO Kommunes første kravdokument er overlevert

( 27.04.2017 )

LO Kommunes første kravdokument i mellomoppgjøret 2017 ble overlevert til KS klokka 10 i formiddag. LO Kommune krever at forhandlingene bidrar til å sikre opprettholdelse av kjøpekraften og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere.

- Vårt mål er å sørge for at mellomoppgjøret sikrer medlemmene våre en positiv utvikling i kjøpekraften, sier Mette Nord, leder for forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

LO Kommunes krav er at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor flyttes en måned fram, fra 1. august til 1. juli 2017. Det samme kravet gjelder for det som forhandles fram i de lokale forhandlingene. Tilleggene her skal gis fra 1. august istedenfor 1. september 2017. LO Kommune krever følgende sentrale føringer på de lokale forhandlingene: Lavtlønte og kvinnedominerte grupper skal prioriteres, og at uttelling for kompetanse skal være en viktig del av forhandlingene.

LO Kommunes krav legger til grunn:

• Forhandlingsresultatet pr.1.mai 2016

• Bedre balanse i lønnsveksten mellom lønnskapitlene i HTA

• En profil som ivaretar lavlønnsgrupper og bidrar til å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

• Verdsetting av kompetanse

• Sentrale føringer på lokale forhandlinger

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av: Fagforbundet • EL og IT Forbundet • Skolenes Landsforbund • FO • MFO • Fellesforbundet

 
s