Forside
Min side Bli medlem
Image

Forslag til ny åndsverklov: Rian berømmer Kulturdepartementet

I går la Kulturdepartementet fram forslag om ny åndsverklov for Stortinget. - MFO var stort sett positive i høringsrunden i fjor høst og vi er fornøyd med at flere av våre bemerkninger har blitt tatt til følge i forslaget, sier MFOs leder Hans Ole Rian. Lovforslaget styrker opphaverens rettigheter og innebærer et mindre skjevt forhold mellom rettighetshaver og bruker, det er et godt utgangspunkt i en lov som er uhyre viktig for MFOs medlemmer sier Rian.

Åndsverklov fra 1969
Dagens lovverk er fra 1969 og har fått tillegg og justeringer over mange år. Kulturdepartementet har revidert og modernisert store deler av lovverket både faglig og språklig. -Lovforslaget som foreligger vil gjøre det lettere å sette seg inn i og anvende lovverket, noe som er svært positivt, sier Rian. Åndsverkloven legger rammene for virksomheten og levekårene til svært mange kunstnere og jeg vil berømme Kulturdepartementet for å ha gjort en god jobb avslutter Rian.

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det blant annet:
Forslaget til ny lov er mer teknologinøytralt og lettere tilgjengelig. Regjeringen ønsker å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere, og foreslår flere regler som styrker deres stilling. Vi foreslår en ufravikelig regel om at opphaverne har krav på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter, og at opphaverne ikke skal anses for å ha gitt fra seg flere rettigheter enn det som klart er avtalt. Regjeringen foreslår også å klargjøre og styrke erstatningsreglene ved brudd på opphavsretten.

Regjeringen foreslår også et forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige. Dermed utvides forbudet mot bruk av åndsverk som ulovlig er lagt ut på Internett. 

- Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk, som legger til rette for utvikling av kreative næringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. - Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og samtidig en viktig næringslov.

Her kan du lese hele forslaget til ny åndsverklov

Her kan du lese kulturministerens kronikk om lovforslaget

 
s