Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2017

Nye anbefalte minstesatser

( 31.03.2017 )

Arbeidsutvalget i MFO har vedtatt å regulere fem av forbundets anbefalte minstesatser i næring med virkning fra 1. april 2017. Reguleringen gjelder satsene for studio fonogram, konsert, seminarer, kirkelige handlinger og innstudering til kirkelige handlinger. 

Satsene er regulert med 2,4 prosent i samsvar med Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) sitt anslag for lønnsveksten i 2016.

De nye anbefalte satsene er som følger:

Studio fonogram: Min. kr 1.160 per time

Konsert: Min. kr 4.310

Seminarer: Min. kr 755 per time

Kirkelige handlinger: Min. kr 2.050

Særskilt innstudering til kirkelige handlinger: Min kr 580 per time

De anbefalte satsene for henholdsvis konsertteknikere, inspisienter og produsenter vil bli regulert sammen med de øvrige satsene ved neste revisjon 1. april 2018.

Alle satsene finner du i smartkortet.

 
s