Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016

MFO har vedtatt minstesatser i næring for inspisienter og produsenter

( 20.12.2016 )

Forbundsstyret i MFO har i møte 28.-29. november 2016 vedtatt anbefalte minstesatser for inspisienter og produsenter som utfører oppdrag som næringsvirksomhet. De vedtatte minstesatsene er utarbeidet av MFOs scenekunstseminar i mars 2016 på anmodning fra Forbundsstyret.

De anbefalte minstesatsene for inspisienter og produsenter er som følger:

Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): kr 1.500
Dagsgasje (inntil 10 timer): kr 5.000
Ukesgasje: kr 17.800 - 25.000


Ukegasjens spenn reflekterer variasjonen i arbeidsoppgavene til inspisientene og produsentene. Ved en intensiv uke så burde minstesatsen starte på kr 25.000, ved en normal arbeidsuke på 35,5 timer er minstesatsen kr 17.800.

Definisjon intensiv uke: En uke hvor timeantallet overskrider 35,5 timer og prøve/forestillingsforløpet er fokusert til en kont periode type 1-3 uker. Type: spel, festivaler, eventer, konserter.

Definisjon normal uke: 35,5 timers uke og normalt prøve/forestillingsforløp over flere måneder. Type: kunstproduksjoner på institusjoner.

Satsene er inklusive sosiale kostnader:

For oppdrag som faller utenfor tariffavtalen anbefales å ta utgangspunkt i de anbefalte minstesatsene.

MFO anbefaler alltid at man påtar seg oppdrag som ansatt (lønnsmottaker).

 
s