Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere

Forhandlingene om overføring av kirkelige ansatte i staten til ny arbeidsgiver er fullført

Forhandlingene om Hovedavtale og Hovedtariffavtale for statsansatte i Den norske kirke er avsluttet med enighet om en tilleggsavtale til gjeldende tariffavtaler i KA-sektoren.

Tirsdag 29. november ble protokollen mellom KA på den ene siden og MFO og de andre arbeidstakerorganisasjonene undertegnet. Etter krevende forhandlinger ble partene enige om lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i det nye rettssubjektet Den norske kirke ved overgangen fra staten 1. januar 2017.

Som kjent er kirkelig sektor delt i to tariffområder ved at prestetjenesten samt ansatte i bispedømmene og i kirkens sentrale administrasjon Kirkerådet har staten ved Kulturdepartementet som arbeidsgiver mens alle andre ansatte har menighet eller fellesråd med kommunal finansiering som arbeidsgiver. I og med at de statsansatte ikke lenger skal ha staten som arbeidsgiver etter 31.12.2016 var partene enige om viktigheten av å få på plass tariffavtaler som gjør overføringen fra staten til Den norske kirke så friksjonsfri som mulig. Utfordringen har vært å sy sammen de to tariffavtalene med en felles forståelse at dette skulle skje som en «flat overføring» med minst mulig materielle endringer i lønns- og arbeidsforhold. Siden midten av september har det derfor pågått svært krevende drøftinger og avslutningsvis forhandlinger. Med inngåelse av tilleggsavtaler til gjeldende tariffavtaler i KA-sektoren vil overgangen for de statstilsatte i kirken til en ny virkelighet 1. januar 2017 i størst mulig grad innebære trygghet under omstilling. De som allerede er ansatt på KAs tariffavtaler berøres ikke av det som skjer fra nyttår.

MFO har tre medlemmer som berøres av overføringen til ny arbeidsgiver.

 
s