Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016
Image

MDGs alternative budsjett: Mest til frivilligheten, småpenger til institusjonene og kunstnerne.

( 18.11.2016 )

I går la Miljøpartiet de grønne fram sitt alternative budsjett. De legger inn 171 millioner ekstra til momskompensasjon til frivillige organisasjoner, 150 millioner til frivillighetssentralene og 19 millioner til frifond. –Det er vel og bra at frivilligheten får bedre rammevilkår, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar, men for oss som representerer det profesjonelle kulturlivet er ikke dette alternative budsjettet hyggelig lesning. –Bortsett fra noen mindre beløp til den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken og en for så vidt gledelig påplussing på 25 millioner til garantiinntekter og stipender er det ingen ting her til Forsvarets musikk, ingen kompensasjon for Regjeringens treårige underregulering av overføringene  til orkestrene, teatrene og operaen. og få tiltak mot det som tross alt er viktigst i kulturlivet; kunstnerne, sier Rian.

For å styrke kulturskolene og heve kvaliteten i kunst og kulturundervisning i grunnskolen øker MDG med 10 millioner. –Det er positivt at De Grønne har fokus på både kulturskolene og de estetiske fagene i grunnskolen, sier Rian, men for meg blir det veldig uklart hvordan dette skal omsettes i praktisk politikk, i hvert fall når det kun legges inn 10 millioner på et område der 100.000 kulturskoleelever og 600.000 skoleelever skal dele på midlene.

De Grønne skriver i sitt budsjett at de vil gjøre det enklere å være utøvende kunstner enn det som er tilfelle i dag. Særlig viktig er det å føre en mer aktiv politikk for å sikre kunstneres inntekter etter overgangen til digitale medier. De foreslår derfor en statlig utredning av ulike løsninger for kompensasjon for rettighetshavere. I tillegg foreslår De Grønne å øke arrangørstøtten under Kulturrådet slik at det blir enklere å tjene penger på konserter og kunstprosjekter.

-Intensjonene er gode, sier Rian, men skal De Grønne bli et parti med en helhetlig og sammenhengendekulturpolitikk må de komme med mere treffsikre og realistiske tiltak, og de må ikke glemme store og viktige deler av vårt kulturliv.

 
s