Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016
Image

Senterpartiets alternative budsjett: Forsvarets musikk og fokus på praktisk-estetiske fag

( 17.11.2016 )

I går la Senterpartiet fram sitt alternative budsjett for 2017. Senterpartiet mener tilskuddsordningen i Norsk kulturråd er viktig bidrag for å gjøre musikk i alle sjangre tilgjengelig for et større publikum over hele landet og foreslår til sammen 12 millioner ekstra til ensemble- og arrangørstøtten, festivalstøtten og til fri scenekunst. 40 millioner foreslås bevilget til Forsvarets musikk. – Det er fint å se at Senterpartiet har fokus på ordningene under Norsk kulturråd og vil styrke forsvarskorpsene, men vi savner en styrking av kunstnerstipendene og en økning til nasjonale institusjoner, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. 

Senterpartiet vil beholde alle de fem forsvarskorpsene, og øker bevilgningene til Forsvarets musikk med 40 millioner sammenlignet med regjeringa sitt budsjettforslag. – Forsvarets musikkorps representerer 200 år med nasjonal kulturarv. Det er meget gledelig at Senterpartiet anerkjenner den viktige rollen Forsvarets musikk spiller som brobygger mellom Forsvaret og sivilsamfunnet, sier Rian.

-Potten til kunstnerstipend må økes med minst 10 millioner for å holde tritt med lønns- og prisveksten, her burde Sp fulgt opp de satsingene som AP, Venstre, KrF og SV har lagt inn i sine alternative budsjetter, sier Rian.

Når det gjelder utdanningsområdet er Senterpartiet bekymret for fagkompetansen hos de som underviser i de praktisk-estetiske fagene, og foreslår å øremerke 12 millioner kroner til videreutdanning for lærere som underviser i praktisk-estetiske fag. –Det er godt å se at Senterpartiet er enige med oss i MFO om at det må satses ekstra på disse fagene, og at det må bevilges midler til dette, sier Rian. –Men glem nå ikke den betydelige kompetansens som alle våre kulturskolelærer har innenfor disse fagene. En tilsvarende bevilgning rettet mot denne gruppen, med f eks midler til praktisk-pedagogisk utdanning, er et godt tips til alle partier som er opptatt av de estetiske fagene.

Senterpartiet forslår å øke rammetilskuddet til Den norske kirke og ønsker en styrking av trosopplæringsmidlene. De foreslår også å videreføre rentekompensasjonsordningen for istandsettelse av kirkebygg med økning i investeringsrammen. –Dette er svært positivt for våre medlemmer som arbeider i kirken.

-Så er det gledelig at også Senterpartiet anerkjenner fagforeningenes sentrale rolle  det norske samfunnet, og foreslår å øke fradraget for fagforeningskontingent til maksimalt 4500 kroner, avslutter Rian.

Her kan du lese pressemeldingen og hele budsjettforslaget

 
s