Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016
Image

SVs alternative kulturbudsjett: Endelig et seriøst kulturbudsjett!

( 14.11.2016 )

I dag la SV fram sitt alternative budsjett for 2017, og tusen takk til SV som svarer på de innspill og ønsker som er viktige for oss i kulturlivet. SV vil styrke støtten til kulturformål med hele 919 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag, de er også forbilledlig tydelige på at dette er første leddet i en plan om å komme tilbake til det tidligere målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes til kulturformål.

SV fremhever selv at det skal satses 80 millioner ekstra til å styrke Norsk kulturfond, at kunstnerøkonomien skal løftes med 58 millioner og at kulturskoletime skal gjeninnføres, det siste til en kostnad i første e omgang på 84 millioner. – Dette er meget gledelig sier MFOs nestleder Christine Thomassen, her satses det både på det frie feltet, på institusjonene og på den oppvoksende slekt.

SV nevner i sitt budsjettforslag at det skal være et mål at kunstnere skal ha samme vilkår og rettigheter som andre arbeidstakere, og at satsene for og antallet kunstnerstipend skal økes. SV sier også eksplisitt at alle nasjonale, regionale og lokale institusjoner skal få økt støtte i tråd med pris- og lønnsvekst. – Dette er vi særdeles glad for, sier Thomassen, da dagens regjering systematisk har underregulert overføringene til våre faste og viktige institusjoner. Disse institusjonene spiller sentrale roller i vårt kunst- og kulturliv og må gis tilstrekkelige og forutsigbare rammer for sin virksomhet.

- Gledelig er det også at SV ser verdien av en levedyktig forsvarsmusikk, og legger inn 70 millioner ekstra i forhold til regjeringens forslag, sier Thomassen, og legger til. -La oss håpe at snart 200 år med trusler om kutt og nedlegginger nå snart er over, og at alle partier kan anerkjenne og sette pris på det viktige arbeidet Forsvarets musikk gjør, både i og for Forsvaret og det norske samfunnet.

- Fint er det også, sier Thomassen, at SV tenker på våre studenter, og legger inn både midler til økt studiestøtte og midler til å reversere regjeringens forslag om heving av studierenta.

 
s