Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016
Image

Arbeiderpartiets alternative budsjett: litt mer til Kunstnerstipend, festivaler, Kulturtanken og Den norske kirke

( 10.11.2016 )

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative budsjett for 2017. Partiet vil øke potten til Kunstnerstipendene med 20 millioner kroner og bevilger 10 millioner til nye festivaler. Kulturtanken blir tilgodesett med 20 millioner ekstra og Den norske kirkes bevilgninger økes med 21 millioner kroner. Verken de nasjonale kulturinstitusjonene eller Forsvarets musikk er nevnt i budsjettforslaget. –Arbeiderpartiet er ikke i nærheten av å holde sine lovnader ovenfor kulturlivet, sier en skuffet Hans Ole Rian.

Kunstnernettverket og kirken blir hørt

Kunstnernettverket, en sammenslutning av kunstnerorganisasjoner hvor MFO er medlem, har meddelt at Regjeringens forslag til rammer i Statens Kunstnerstipend tilsvarer reelle kutt i stipendene og at potten må økes med minst 10 millioner for å holde tritt med lønns- og prisvekst de siste åra. –En økning på 20 millioner til kunstnerstipendene er et svært gledelig løft, sier Rian. Det betyr at Arbeiderpartiet ser viktigheten av disse stipendene på kunstfeltet slik som også Venstre og KrF har signalisert i sine alternative budsjetter.

Den norske kirke er i ferd med å bli skilt ut fra staten. En slik omstilling er kostbar og både KA og arbeidstakernes forbund mener at Den norske kirke trenger mer midler for å takle omstillingsprosessen. Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 5 millioner i omstillingsmidler samt å øke driftsmidlene til Den norske kirke med 15,5 millioner kroner. I tillegg foreslås det en halv million til Rentekompensasjonsordning for kirkebygg. – Arbeiderpartiet imøtekommer dermed langt på vei de kravene partene i kirken har kommet med og jeg håper det kan bli enighet om dette i budsjettforhandlingene, sier Rian.

Ingen antydning til kulturløft

Arbeiderpartiet foreslår å øke Kulturtankens rammer samt å øke festivalstøtten. De foreslår også å øke bevilgningene til en del regionale kulturinstitusjoner. Forsvarets musikk er derimot ikke nevnt verken i ord eller kroner.

 – Det er svært gledelig med en økning til Kulturtanken som er en av Norges viktigste kulturformidlere, sier Rian. Men jeg er svært skuffet over at verken Forsvarets Musikk eller noen av de nasjonale institusjonene tilgodeses, påplussingen til de regionale institusjonene ser ut som send penger hjem-politikken som partiet har lang tradisjon med. Jeg ser ærlig talt ikke antydning til noe kulturløft i dette budsjettforslaget, avslutter Rian.

Her kan du lese pressemeldingen og hele budsjettesforslaget

 
s