Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2016
Image

Venstres alternative statsbudsjett: mer til de næringsdrivende men skuffende om Forsvarets musikk.

( 01.11.2016 )

Regjeringen la for noen uker siden fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2017. I går kom KrF med sitt alternative budsjett og i dag la også Regjeringens samarbeidspartner Venstre fram sitt budsjett.  - Også Venstre har lyttet til våre innspill, men partiet har dessverre ikke fulgt opp sine egne uttalelser om å sikre en forsvarlig drift av Forsvarets musikk i 2017, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian. Mens KrF plusset på 40 millioner til Forsvarets musikk, foreslår Venstre skarve 6,5 millioner til samme formål. - Dette er ikke nok til å sikre midler til produksjon og forsvarlig drift i 2017, så nå får vi sette vår lit til de andre partiene på Stortinget, sier Rian.

Og i likhet med Kristelig folkeparti: Venstre fant ikke rom for mer statlig støtte til kulturskoleutvikling i sitt statsbudsjettforslag for 2017.

Positivt er derimot mange av Venstres forslag for de selvstendig næringsdrivende.  - Spesielt er forslaget om å styrke sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende med 171 millioner kroner og forslaget om å legge inn 610 millioner kroner som skal gå til et minstefradrag for samme gruppen, tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere, gode forslag, sier Rian.  

- Bra er det også at Venstre foreslår å styrke Norsk kulturfond med 15 millioner, og å legge inn ytterligere 10 millioner til kunstnerstipendene. Det er også positivt at Den Norske Opera & Ballett tilgodeses med 5 millioner, så får vi håpe at noen etter hvert tar tak i pensjonsutfordringene der og utarbeider en framtidsrettet plan som sikrer både kunstnerisk kvalitet og økonomisk drift, sier Rian videre.

Venstre foreslår å redusere kuttet i kulturformål i utlandet og plusser på 14 millioner til Næringsfremme, kultur og informasjonsformål, det er bra mener Rian. - Det er også positivt at Venstre foreslår å styrke rentekompensasjonsrammen for kirkebygg og egenkapitalen for Den norske kirke. De nødvendige omstillingsmidlene for prosessen i skille kirke-stat er derimot ikke tatt med venstres alternative budsjett.

–Venstre legger også inn 200 millioner til flere lærere og økt lærertetthet, det er et godt og framtidsrettet grep.

Venstres nettsider kan du lese alle prioriteringene i partiets alternative budsjett.

 
s