Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte

MFOs fond og legater: noen tips

MFO forvalter og fordeler midler via MFOs vederlagsfond og Sammenslåingsstiftelsen.

MFOs Vederlagsfond

Vederlagsfondets styre behandler søknader til Vederlagsfondet 4-6 ganger per år. Søknadsdatoene publiseres på Vederlagsfondets sider.

Et av Vederlagsfondets formål er å tildele støtte til yrkesfremmende virksomhet for utøvende musikere og artister, for eksempel til turneer, innspillinger, konsert m.m.

Tips:

  • Les fondets retningslinjer nøye. Retningslinjene består av 10 lettleste punkter som du med fordel bør lese for å øke sjansene dine om å motta støtte.
  • Legg ved alle vedlegg som er relevante.
  • Dersom du ikke er søknadsberettiget (ikke innafor fondets kriterier for tildeling) vil ikke din søknad bli behandlet. For eksempel er ikke studenter søknadsberettiget.
  • Prosjekter som tidligere har fått avslag vil ikke bli behandlet på nytt (i henhold til punkt 9 i retningslinjene).
  • Vederlagsfondets styre er ikke interessert i hvor du gikk på barneskole eller at du har førstehjelpskurs, men de er derimot svært interessert i hva du har gjort musikalsk. Lag en kortfattet kronologisk CV over dine musikalske meritter og erfaringer. Dersom du søker støtte til et bandprosjekt kan man skrive en CV for hele bandet.
  • Les fondets retningslinjer igjen.

Sammenslåingsstiftelsen

Sammenslåingsstiftelsens formål er å støtte yngre, lovende musikere og sangere til fremme av musikkstudiet. Dersom man ikke studerer musikk er man ikke innafor stiftelsens kriterier for tildeling, og man bør søke andre legat og fond for støtte. Les mer her.

Benytt deg av søknadsskjema på MFOs nettsider, og fyll ut så kort og konsist som mulig.

Under punktet «Utdanning og tidligere virksomhet» er man interessert i din musikalske CV – musikalsk utdanning, og dine musikalske meritter – ikke hvor du gikk på barneskole.

 
s