Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte
Image

Statens kunstnerstipend: tips til deg som skal søke

Å få støtte fra Statens kunstnerstipend er svært vanskelig, derfor bør du også bruke god tid på en søknad til denne ordningen. Nedenfor finner du noen tips til denne ordningen spesielt.

Generelle tips:

 • Husk hvem du skriver til. I komiteen sitter svært kompetente mennesker med god oversikt over feltet. Det er ikke nødvendig med for eksempel forklaring av faguttrykk – dette opptar verdifull plass du heller burde bruke på å skrive om det du holder på med.
 • Vær tydelig i ditt budskap. Det er ikke interessant å lese livshistorien din, men vi vil vite hva du har gjort og hva planen er videre.
 • Vær effektiv i utvelgelsen av lydvedlegg – og lag gjerne et sammensatt spor på 15 - 20 min. Kill your darlings – plukk ut det du synes best representerer det du gjør eller skal gjøre.
 • Søk igjen og igjen. Det er få stipender og mange søkere. Komiteen ønsker at midlene skal nå så mange dyktige musikere, sangere og dirigenter som mulig og fordeler etter beste skjønn. Det skal mye til å få stipender år etter år, men søk og du vil muligens få tilslag noen år etter forrige stipend, dersom du har god søknad og gode prosjekter.
 • En kunstner på høyt nivå skal ikke "straffes" for ikke å ha søknadsordet i sin makt. Hvis vedkommende derimot ikke har skissert noen som helst planer, blir det vanskelig å nå opp blant resten av gjengen med topp nivå, som faktisk har interessante, og realiserbare planer.

Diversestipend:

 • Søker du diversestipend ønsker vi å se en oversikt over hvordan du vil disponere pengene du eventuelt blir innstilt til, gjerne i et budsjett.

Arbeidsstipend:

 • Søker du arbeidsstipend kan det være en fordel å tenke på det som en jobbsøknad.
 • Søk maks varighet (5 år) dersom du regner med å fortsette din kunstneriske virksomhet i minst like mange år. Det øker ikke sjansene for tildeling å søke for kortere tid.

Arbeidsstipend som har aldersbegrensninger (yngre, senior og etablerte kunstnere):

 • Les kriteriene og søk alle stipend du aldersmessig kvalifiserer til. (Stipend for etablerte kunstnere vil i praksis bety kunstnere som i alle fall nærmer seg 40 eller er eldre)

Diversestipend for nyutdannede sangere og dirigenter:

 • Det er få søkere i forhold til potten vi kan fordele. Alle sangere og dirigenter som har avsluttet, eller skal avslutte sin bachelor eller masterutdanning oppfordres til å søke.
 • Søker må ha fullført utdannelse på bachelor eller masternivå i søknadsåret eller våren etter.
 • Får man tildelt stipendet etter fullført bachelor kan du ikke motta det en gang til selv om du tar videre utdanning.
 
s