Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte

Hva en søknad bør inneholde

Her finner du noen generelle tips og en liste over hva en standard søknad bør inneholde.

Generelle tips:

  • Start alltid med å lese retningslinjene til ordningen du søker støtte fra. Sørg for at søknadsteksten passer med ordningens formål.
  • Begynn i god tid før søknadsfristen. De fleste ordninger har for øvrig krav til at prosjektet ikke skal være påbegynt før søknadene sendes.
  • Har du spørsmål, sjekk om ordningen har en FAQ (Spørsmål & Svar). Lurer du fortsatt på noe, ta kontakt med
  • Sørg for at søknaden er strukturert og ryddig. Prøv å være så kortfattet som mulig.
  • Er lydspor påkrevd, sørg for at de er i god kvalitet.
  • Vær realistisk. Søk om det du trenger, men se også på tidligere tildelinger for å finne ut hvor mye det er mulig å få tildelt fra de forskjellige fondene.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du på fondet/legatets nettside og skal gi leseren raskt informasjon om hvem som søker, hva det søkes støtte til og hvilke vedlegg som legges ved. Alle felt fylles ut, og vi anbefaler at man skriver så kort og konsist som mulig, og lar utfyllende informasjon fremkomme i vedleggene.

Prosjektbeskrivelse

Det er ikke alltid krav om prosjektbeskrivelse, men vi anbefaler at du legger ved en som vedlegg. På den måten lar du leseren få god innsikt i hva prosjektet handler om, i tillegg til at du lar søknadsskjema være strukturert. De som behandler søknaden leser mange søknader så prosjektbeskrivelsen bør ikke være for lang. Se vårt forslag til hva en prosjektbeskrivelse kan/bør inneholde.

Budsjett

Hvilke kostnader og inntekter har du? Vær realistisk i ditt budsjett, og bruk reelle beløp. Se våre forslag til budsjett ved turné og innspilling.

Musikalsk CV

De som behandler søknader er ikke interessert i hvor du gikk på barneskole eller at du har førstehjelpskurs, men de er derimot svært interessert i hva du har gjort musikalsk. Lag en kronologisk CV over dine musikalske meritter og erfaringer. Dersom du søker støtte til et bandprosjekt kan man skrive en CV for hele bandet.

Eventuelt andre vedlegg

Det bør sendes med et produkt eller annen dokumentasjon som gjør det mulig å bedømme den kunstneriske kvaliteten. Det kan være lydspor, presseklipp, anmeldelser. 

 
s