Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte
Image

Budsjettering

Budsjettet er en svært viktig del av en god søknad. Ta deg derfor god tid til dette. Sørg for at budsjettet er realistisk, innhent kostnader fra leverandører eller internett.

«De som skal lese søknaden vet godt hva ting koster, så det nytter ikke å bare sette opp tall man synes høres rimelige ut.» (FFUK) 

Nedenfor har vi listet opp hva som kan være med i et budsjett og noen eksempler på budsjett:

a) Et turnébudsjett kan bestå av

Utgifter

 •           Honorar til utøvere
 •           Honorar til teknikere
 •           Reiseutgifter
 •           Diett og overnatting
 •           (Markedsføring)
 •           (TONO-avgift)
 •           Administrasjonsutgifter
 •           Diverse

Inntekter

 •           Billett-/salgsinntekter
 •           Sponsormidler
 •           Søknadssum
 •           Støtte fra andre ordninger (søkt/innvilget)

b) Et budsjett for innspilling og utgivelse av musikk kan bestå av

Utgifter

 •           Honorar m.v. til innleide utøvere
 •           Honorar til tekniker
 •           Honorar m.v. til produsent
 •           Studioleie
 •           Miksing
 •           Mastering
 •           (Artwork)
 •           (NCB-avgift)
 •           (Trykking av CD-plater/vinyl)
 •           (Markedsføring)
 •           (Distribusjon)
 •           Diverse

 

Inntekter

 •           Egeninnsats/egenfinansiering
 •           Salgsinntekter
 •           Sponsormidler
 •           Søknadssum
 •           Støtte fra andre ordninger (søkt/innvilget)
   

Samme søknad til flere tilskuddsytere?

- La dem få vite om hverandre via budsjettet

- Varsle øvrige tilskuddsytere hvis tilsagn fra én av dem

 

La budsjettet balansere (gå i null):

           Forventede inntekter

          + forventet pengestøtte

          = Budsjettets utgiftsside

 

Eksempel på turnébudsjett:

KOSTNADER

antall

pris

total

Honorar 5 musikere *

10

4 100

205 000

Honorar lydtekniker

10

4 100

41 000

Leiebil inkl. drivstoff

14

1 500

21 000

Flybilletter

6

1 500

9 000

Diett **

10

213

2 130

Overnatting ***

4

700

14 000

Markedsføring

 

 

10 000

Bookinghonorar

 

 

37 500

 

 

 

 

Sum kostnader

 

 

339 630

 

 

 

 

INNTEKTER

 

 

 

Honorar fra arrangører

10

25 000

250 000

Salg av CD/vinyl

100

50

5 000

Salg av merchandise

300

50

15 000

Søkt støtte fra annet sted (skriv inn navn på ordning)

 

 

20 000

Innvilget støtte fra annet sted (skriv inn navn på ordning)

 

 

20 000

SØKNADSSUM

 

 

30 000

 

 

 

 

Sum inntekter

 

 

340 000

 

 

 

 

Resultat

 

 

370

       

* MFOs anbefalte minstesats

     

* *Statens satser. Vi tar utgangspunkt i at bandet får dekket frokost på hotellet og middag av arangør

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Arbeidsforhold/Lonn/Reiseutgifter/DiettNattilegg/

*** Vi forutsetter at arrangør dekker resten av overnattingene

   

 

Eksempel på budsjett for innspilling av album:

 

KOSTNADER

antall

pris

total

Innspilling/leie av studio, 20 dager

20

3 000

60 000

Miksing

10

3 000

30 000

Mastering

 

 

10 000

Honorar musikere

2

15 000

30 000

Trykking  

500

40

20 000

Coverdesign

 

 

5 000

Markedsføring/ utsendelse

 

 

10 000

 

 

 

 

Sum kostnader

 

 

165 000

 

 

 

 

INNTEKTER

 

 

 

Egenfinansiering

 

 

20 000

Rabatt studio

 

 

30 000

Søkt annet sted (skriv inn navn på ordning)

 

 

40 000

Innvilget støtte (skriv inn navn på ordning)

 

 

15 000

Støtte fra plateselskapet

 

 

20 000

Salg av album

200

50

10 000

 

 

 

 

SØKNADSSUM

 

 

30 000

 

 

 

 

Sum inntekter

 

 

165 000

 

 

 

 

Resultat

 

 

0

 

 
s