Hvem er du? / Næringsdrivende / Søke støtte
Image

Slik skriver du en god prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er selve kjernen i søknaden, det er her du skal selge inn prosjektet ditt. Du bør derfor ta deg god tid til denne delen av søknadsskrivingen. Sørg imidlertid for å ikke skrive for langt, vær heller konkret og presis i beskrivelsen av prosjektet ditt.

Det finnes ingen fast mal for dette, men en prosjektbeskrivelse kan inneholde:

Noe om deg/dem som søker og eventuelle samarbeidspartnere - Hvem er du, hvem har du med på dette prosjektet, hvorfor er sammensetningen spesiell? Hva er din bakgrunn, hvilket instrument spiller du, hvilken sjanger er musikken din?

Du trenger ikke legge ved full CV på alle involverte (med mindre ordningen du søker støtte fra krever det), men skriv litt om hver av de medvirkende. Er det svært kjente folk det dreier seg om trenger du ikke skrive mer enn et par setninger.

Hva du søker støtte til og hvor mye penger du søker om hva er det du skal gjøre? Er det for eksempel turné, innspilling, urframføring? Hvor mye søker du om i støtte? (se også budsjett)

Eksempel: Jeg søker herved [støtteordning] om [beløp] kroner til [turné/urframføring/innspilling el].

Gjennomføring - Hvor, når og hvordan skal prosjektet gjennomføres? Er det noen spesielle ressurser (tekniske, faglige, kunstneriske el) som må til for å få gjennomført det?

Selve prosjektet – Hva er spesielt med prosjektet ditt? Hvorfor bør det få støtte? Hvilken sjanger opererer du i, eller er det sjangerkryssende? Hvordan passer prosjektet inn i ordningen du søker støtte fra?

Vær mest mulig konkret, forklar hva det er du har tenkt til å gjøre.

Noen generelle tips til prosjektbeskrivelse fra Norsk kulturråd:

  • Få fram det viktigste – kjernen i prosjektet ditt – tidlig i teksten
  • Forsøk å tenke på hvordan prosjektet ditt er relevant for den ordningen du søker og få særlig fram de sidene av prosjektet som er i tråd med formålene til støtteordningen (en konsekvens av dette er at du kanskje må skrive en litt forskjellig prosjektbeskrivelse/søknad til Kulturrådet og til kommunen eller en privat sponsor, fordi hver av instansene vil ha forskjellig motivasjon for å gi midler til prosjekter)
  • Ikke skriv lenger enn nødvendig!
  • Få hjelp av noen til å lese gjennom teksten – ofte kan et friskt blikk hjelpe deg til å se hva som mangler, hvilken rekkefølge som fungerer best, og hva som er overflødig informasjon
 
s