Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere
Image

Nytt kurs i bibelske salmer på NMH 17. og 18. november 2016

 

 

I samarbeid med Norges musikkhøgskole arrangerer Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) under OU-styret i KA-sektoren et nytt todagers kurs vedrørende Norsk koralbok bind 3 om hvordan «lede, spille og synge bibelske salmer». Et tilsvarende kurs ble arrangert samme sted 19. og 20 november 2015, og planene er på det nærmeste klare for høstens kurs. Kurset vil trolig også arrangeres i samarbeid med Kirkerådet.

Du finner mer om kurset og de foreløpige planene her

 

Lenke til NMHs info: http://nmh.no/studier/kurs/a-lede_-spille-og-synge-bibelske-salmer

 
s