Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere
Image

Nytt om Pilegrim i orgelsko

Første del av Pilegrim i orgelsko Trondheim 2016 (PIO) gikk av stabelen i Trondheim tirsdag 10.  til torsdag 12. mai. Barna og ungdommene, som kommer fra hele landet, utfoldet seg disse dagene på de unike orgelinstrumentene i Nidarosdomen.
?PIO er et nytt, nasjonalt prosjekt for orgelspillende barn mellom seks og nitten år. PIO er initiert av Kirkerådet med støtte fra Furestiftelsen, Eckbos legat og Norsk kulturråd.


PIO er bygd opp som et «mestermøte» der barn møter en mester, inspirert av Orgelskolen i Re under ledelse av Bjørn Vidar Ulvedalen.  På tvers av alder og ferdigheter utforsker amatører og profesjonelle orgeltradisjonen sammen. I PIO Trondheim 2016 får de unge orgelspillerne dele orgelkrakken med Nils Henrik Asheim og med hverandre og utforske orgeltradisjonen sammen med mesterorganisten. De spiller mer enn gjerne på alle de fire orglene i Nidarosdomen sammen - samtidig. «Harpesirkelen» for fire orgler av Nils Henrik Asheim kan høres her: https://www.youtube.com/watch?v=BwAiVcJktVQ

PIO under  Olavsfestdagene 2016

Ti orgelelever fra hele landet ble tidligere i vår plukket ut til å delta i PIO Trondheim 2016. I tillegg ble Jon Martin Høie (19) fra Lier sikret plass i PIO, gjennom at han vant Fridtjov Anderssens orgelkonkurranse i Bodø i april 2016. Etter mesterklassen vil PIO-deltakerne følges opp av sine respektive orgelpedagoger, samt av orgelpedagog Bjørn Vidar Ulvedalen, som har overordnet ansvar for den faglige oppfølgingen av elevene i PIO. PIO Trondheim 2016 avsluttes med konsert i Nidarosdomen under Olavsfestdagene, lørdag 6. august 2016.

PIO 2016-2019

PIO ønsker å bidra til at flere (kirke-) musikkfestivaler i framtiden vil tilby orgelworkshops- og konserter, for og med barn. PIO er satt sammen av flere konsertprosjekter i perioden 2016-2019. I hvert av disse prosjektene deltar minst én profesjonell utøvende musiker og en profesjonell orgelpedagog. I tillegg til barna i alderen 6-19 år som får delta i prosjektet, deltar unge og talentfulle kirkemusikkstudenter som medhjelpere i lederteamet.

PIOs hovedmål

PIO har som hovedmål at barn og unge får del i den kirkemusikalske arven gjennom orgelet, og selv nyskaper og setter sitt preg på musikken. Gjennom prosjektet vil vi utvikle den profesjonelle kompetansen på opplæring og formidling av orgelmusikk. Barn som ønsker å spille orgel møter som regel ikke det samme tilbudet i kulturskolen som når de spiller et mer vanlig instrument som for eksempel piano, eller et stryke- eller blåseinstrument. Et delmål er å bidra til rekruttering til utdanning og yrkesliv som kantor i Den norske kirke.

Kirkeorgelet kan klinge helt ypperlig i hendene til et barn, i samspill med akustikken og estetikken i kirkerommet. Det samme prosjektet kunne kanskje ikke latt seg gjennomføre med samme kunstneriske kvalitet på så mange andre instrumenter enn pipeorgelet, heller ikke i så mange andre rom enn i kirkerommet.

Mer informasjon om PIO

Ta kontakt med Hildegunn Opstad Smørgrav, rådgiver for kirkemusikk i Kirkerådet, på e-post hs484@kirken.no eller telefon 97 17 36 75 for mer informasjon om prosjektet, bilder eller eventuelt videreformidling av kontaktinformasjon til deltakere i PIO.

BILDET: Orgelelev Arne Norum Rotvold (14) på Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen under veiledning av Bjørn Vidar Ulvedalen (Foto: Theodor With)

 
s