Hvem er du? / Kirkemusiker / Aktuelt for kirkemusikere

Seminar og boklansering: En ny kirkelyd?

Norsk kulturråd har tatt initiativ til en utredning om kirkemusikken i Norge på 2000-tallet. Boken som skal lanseres 31. mars på Union Scene i Drammen handler om hvordan kirkemusikken skapes og utvikles i rommet mellom kunsten og troen, utviklingen av kirkemusikkens estetikk, og om hvilke kunstneriske arbeidsvilkår som preger kirkemusikernes praksis. Den handler også om hva som skjer når kirkemusikken blir et felt både for kirkepolitikken og kulturpolitikken.

Heidi Stavrum ved Telemarksforsking har vært prosjektleder for arbeidet med utredningen. Ved Telemarksforsking har også forskerne Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje deltatt i prosjektarbeidet. I tillegg har Olaf Aagedal (Kifo) og Solveig Christensen (NMH) deltatt i forskerteamet.

Les mer og meld deg på her. 

 
s