Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015

Ny anbefalt minstesats for spillejobber

( 30.12.2015 )

MFOs forbundsstyre har vedtatt å regulere det anbefalte minstehonoraret for klubbkonserter o.l. hvor musikerne honoreres som selvstendig næringsdrivende, med virkning fra 1. januar 2016.

Det nye anbefalte minstehonoraret er kr 4 210 pr. musiker pr. konsert. For evt. opptak og/eller kringkasting skal det avtales særskilt honorar i tillegg til dette. Utgifter til reise, opphold og kost skal dekkes iht. faktiske kostnader eller satsene i statens reiseregulativ.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å kreve minst dette beløpet for alle spillejobber av normal varighet og omfang. For hver enkelt jobb må det vurderes om det på grunn av arbeidsmengde eller andre forhold er grunn til å kreve høyere honorar enn minstesatsen.

Spillejobber som allerede er booket må naturligvis gjennomføres for avtalt honorar.

Minstehonoraret vil bli vurdert og eventuelt endret én gang om året. Send oss gjerne både synspunkter og informasjon om konkrete erfaringer med våre anbefalte satser og minstehonorarer.

 
s