Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015
Image

Fornuftige endringer i kunstnerpolitikken. Stor takk til KrF og Venstre!

( 24.11.2015 )

Etter flere dager på overtid, og helt sikkert etter å slukt både kameler og andre dyr, ble endelig KrF og Venstre enige med regjeringspartiene om et statsbudsjett for 2016.

Etter å ha kritisert regjeringen for et av tidenes svakeste kulturbudsjett og en veldig lite offensiv kulturpolitikk er vi nå glade for å se at det finnes partier på Stortinget som ser verdien av offentlig finansiert kunst og kultur, og som lytter til kulturlivet. En av de store seirene er Kunstnernettverkets forslag om en kraftig økning i kunstnerstipendene. Dette forslaget fra oss ble adoptert av Venstre og KrF som nå har klart å få gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

H/Frps forslag til statsbudsjett leverte lite på forbedring av kunstnernes økonomi, noe MFO og andre påpekte som den største skuffelsen i kulturbudsjettet. Mange poster, spesielt poster der frie kunstnere finner deler av inntektene sine, ble skåret ned, og de fleste institusjonene fikk økning i overføringene som vil ligge under den generelle lønns- og prisveksten. Eller ett kutt, som det også kan kalles.

Konkret har Kunstnernettverket foreslått en lønnsreform gjennomført over tre år, som betyr at stipendene i 2018 er oppe på 50 % av en gjennomsnittlig norsk heltids årsinntekt. I budsjettet for 2016 vil det si en økning på til sammen 8,9 millioner kroner. Eksakt den økningen er nå forhandlet inn av V og KrF, og det medfører at stipendbeløpet (arbeidsstipend) allerede fra 2016 vil øke med kr 20.000! 

I forhandlingene ble også midlene til Norsk kulturskoleråd kraftig øket. En meget god nyhet for framtida for norsk kunst- og kulturliv. Kulturskolerådet gjør en særdeles god jobb med å utvikle alle våre over 400 kulturskoler, og med den nye rammeplanen som nå skal implementeres over hele landet, kommer disse pengene godt med.

Kor og musikkensembler i det frie feltet har fått 5 millioner kroner ekstra. Også dette er sårt tiltrengte midler.

Våre medlemmer som er ansatt i Den norske kirke kan også glede seg over en påplussing på 6 millioner ekstra kroner for å gjennomføre kirkereformen. Denne innebærer bl.a. at prester og andre kirkeansatte som i dag er ansatte i staten skal overføres til kirken i 2017. Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg er også videreført.

Så igjen, takk til forhandlerne fra KrF og Venstre, vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i fremtiden!

 

 
s