Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015
Image

Rolf Gammleng-prisene utdelt

( 09.11.2015 )

Fond for utøvende kunstneres ærespriser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, Rolf Gammleng-prisen, ble mandag 9. november utdelt under en tilstelning på Hotel Continental i Oslo. Prisen ble delt ut første gang i 1982, ved fondets 25-års jubileum, og fikk navn etter mannen som i sin tid fikk æren for å få opprettet Fond for utøvende kunstnere. Prisen har blitt delt ut hvert år siden.

Norsk Musikerforbunds daværende forbundsleder Rolf Gammleng (foto: FFUKs arkiv) så allerede tidlig på 50-tallet at innspilt musikk ville være en sterk konkurrent til den levende musikken, og da innføring av lydfilmen hadde medført at alle kino-musikerne mistet sine arbeidsplasser forsto også Stortinget at det var nødvendig med et støttefond for musikere. Fra starten som et sosialt fond har FFUK utviklet seg til å bli et rent kulturfond som gir støtte til alle typer profesjonelle frilansutøvere, og hoveddelen av fondets midler gis nå som støtte til innspillinger, turne- og konsertvirksomhet, produksjon av sceniske forestillinger og stipender og reisestøtter. Fondet bevilger hvert år mellom 35 og 40 millioner til disse formålene.

I 2003 vedtok styret at også sceniske utøvere som skuespillere og dansere skulle tildeles Rolf Gammleng-prisen.

Det deles ut i alt 10 priser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, 1 veteranpris på kr. 50.000 til en utøver som gjennom flere år har utmerket seg på sitt felt, og de øvrige 9 prisene, hver på kr. 40.000, gis til 5 musikere innen forskjellige sjangere, 2 til studiomusikere/korister, 1 til en danser og 1 til en skuespiller.

Forslag til prisvinnere leveres fondets styre fra Musikernes fellesorganisasjon, Gramart, Norsk Artistforbund, Fono, Ifpi, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund. Prisen blir dermed en påskjønnelse fra egne rekker, noe som verdsettes spesielt høyt. Fondets styre foretar den endelige utvelgelsen blant disse forslagene.

Årets prisvinnere er:

Veteranprisen
Indra Lorentzen

Skuespillerprisen
Jorunn Kjellsby

Danserprisen
Steffi Lund

Studiomusikerprisene
David Wallumrød
Torstein Lofthus

Kunstmusikk
Bergen Filharmoniske Orkester

Folkemusikk
Gjermund Larsen

Jazz
Jaga Jazzist

Åpen Klasse
Trio Mediæval

Rock
Raga Rockers

Musikernes fellesorganisasjon gratulerer årets prisvinnere!

 
s