Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015
Image

Høringsuttalelse om Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015:8)

( 15.10.2015 )

Musikernes fellesorganisasjon har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:8, Fremtidens skole, som er ført i pennen av det såkalte Ludvigsen-utvalget. 
Ludvigsenutvalget legger til grunn at grunnopplæringen skal bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn. Samtidig skal skolen støtte elevene i deres personlige utvikling og identitetsutvikling.
- Vi i MFO er tilfreds med en slik tilnærming, og er glade for at dette utvalget har et videre syn på skolen som dannelsesinstitusjon enn det som har vært rådende de siste årene, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Som Norges største fagorganisasjon for kunst- og kulturarbeidere er vi også glade for at utvalget så sterkt poengterer at skolen har et ansvar for den kulturelle utviklingen, og at elevene skal få ta del i sentrale sider ved kulturarven. Vi er også glade for, og mener det er både riktig og nødvendig, at det for framtida legges til grunn et kompetansebegrep som involverer både kognitive og praktiske ferdigheter, og at sosial og emosjonell læring og utvikling skal reflekteres i alle kompetanesområder.

Vi håper at departementet med utgangspunkt i utvalgets utredning og anbefalinger vil utarbeide en stortingsmelding som kan legge grunnlag for en bred og åpen debatt om fremtidens skole.

MFOs høringssvar til Kunnskapsdepartementet kan du lese her
MFOs høringssvar til LO  kan du lese her.

 
s