Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015

Videreutdanning også for kulturskolelærere

( 08.09.2015 )

Kunnskapsdepartementet har nå i sin nye strategiplan "Kompetanse for kvalitet" inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. - Dette er en seier for MFO, og et resultat av et langvarig arbeid vi har gjort overfor departementet, sier forbundsleder Hans Ole Rian i en kommentar.

Denne strategien skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, slik at de er godt rustet for livlang læring, for fremtidig arbeidsliv og foraktiv deltakelse i samfunnet.

Se også Regjeringens hjemmeside.

Om det er et mål å øke kompetansen blant lærerne i alle fag, så mener vi det er hensiktsmessig og målrettet å tilby etter- og videreutdanning også for kulturskolelærere. Ved at det nå blir et slikt tilbud om videreutdanning til kulturskolelærere vil det i enda større grad bli mulig og mer aktuelt for kulturskolelærere å kunne ta undervisningsoppgaver i grunnskolen.

Dette har mange positive aspekter: Vi får flere høykompetente musikklærere og kunst- og håndverkslærere i grunnskolen, samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole blir bedre og tettere. Disse kulturskolelærerne har ofte også tett kontakt med det lokale kulturlivet og kan være et «kulturelt lim» i lokalsamfunnet. Kulturskolelærerne kan få større stillinger – gjerne fulltidsstillinger – og det blir en større helhet over den kulturelle og musikalske opplæringen.

 

 
s