Allmenn info / Pensjon

Jobbe etter fylte 67 år?

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Derfor er det viktig at du søker informasjon og veiledning før du tar ditt valg. Et viktig budskap i pensjonsreformen er at det lønner seg å jobbe lenger. Hvor lenge, er individuelt.

Nedenfor har vi samlet nyttig informasjon for deg som er tilnyttet offentlig tjenestepensjon (gjelder de fleste som jobebr i kommuner, fylkeskommuner, offentlig sektor og en del kulturinstitusjoner).Er du offentlig ansatt eller har du offentlig tjenestepensjon er det det viktig å legge merke til følgende:

Dersom du fortsetter å jobbe til du har fylt 70 år, uten å ta ut pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen, vil pensjonsopptjeningen din fortsette å øke så fremt du ikke har full opptjening. Dermed vil du få en høyere livsvarig pensjon enn ved å pensjonere deg tidligere.

Pensjon mellom 67 og 70 kan gi lavere utbetaling

Det er også mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. På den måten vil du få både lønnsinntekt og pensjon samtidig.

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i pensjon dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut samtidig. Det nye regelverket vil fungere slik at hvis du tar ut alderpensjonen fra folketrygden før den offentlige tjenestepensjonen, kan det bety at den totale pensjonen reduseres.

Hvis du fortsetter å jobbe til du har fylt 70, og heller ikke tar ut noen pensjon før det, vil pensjonen ikke bli redusert.

For mer utfyllende informasjon fra Statens pensjonskasse, se her.

Se også Huskeliste for pensjon som offentlig ansatt. Artikkel skrevet av Geir Veland. 
Som offentlig ansatt er det ikke nødvendigvis lønnsomt å jobbe lengre hvis man har full opptjening ved 67 år. Offentlig tjenestepensjon har ikke den samme belønningen for å stå lenge i arbeid. Og i noen tilfeller kan det faktisk straffe seg å stå lenge i arbeid. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder og hvilke konsekvenser ulike alternativer har.

 
s