Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2006

by:Larm nekter å trykke MFO-annonse

( 05.01.2006 )

 


Stiftelsen by:Larm har besluttet å fjerne MFOs annonse fra by:Larm-avisa. I annonsen tilbys artistene som skal opptre under bransjetreffet i februar, gratis gjennomgang av usignerte kontrakter fram til 1. mai 2006. by:Larms begrunnelse er at stiftelsen har inngått en avtale med Gramart som innebærer «eksklusivitet i by:Larm sine kanaler for sin bransje». — Dette er et tydelig signal om at by:Larm dessverre er blitt seg selv nok, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

 

Bjerkestrand mottok like før midnatt 21. desember en epost fra sponsorsjef Geir Oterhals i by:Larm med denne ordlyden: «Hei Arnfinn! Annonsen dere har bestilt til by:Larm-avisa har jeg stoppet. Vi har en avtale med Gramart som innebærer at de har ekslusivitet i by:Larm sine kanaler for sin bransje. Dere vil selvfølgelig få en kreditnota om dere allerede har fått en faktura. Vi beklager dette. Hvis du har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med meg på mobil. Ha en fin dag!»

- Støtende annonse
I telefonsamtalen som fulgte, opplyste Oterhals at Gramart har funnet MFOs annonse støtende fordi MFOs tilbud til artistene kan forveksles med Gramarts tilbud. — En slik mulig forveksling kan vi ikke påta oss ansvaret for, sier Bjerkestrand, og viser til at det er fjerde år på rad at MFO tilbyr gratis kontraktshjelp under by:Larm.

— Dette er avtalebrudd. Annonsen en bestilt og levert etter invitasjon fra by:Larm, og til en avtalt pris, sier Bjerkestrand. — Men det som virkelig er trist, er at by:Larm nå gjør seg til dommer over hvilke aktører i bransjen som skal få anledning til å ytre seg. Vi tilbyr ikke leskedrikker eller mobiltelefoner, men en langsiktig tjeneste som det ikke nettopp er overskudd på her i landet, gratis kontraktshjelp til usignerte artister, framholder Bjerkestrand. — Dessuten stiller vi ikke krav om medlemskap for at by:Larm-artistene skal få hjelp av oss, legger han til.

Søkte MFO om 100.000 kroner
by:Larm har søkt MFO om 100.000 kroner i støtte til arrangementet i Tromsø. Søknaden er behandlet av MFOs Vederlagsfond, som forvalter forbundets andel av kollektive midler fra Gramo og Norwaco. Fondets styreleder Tore Nordvik sier at bevilgningen ble gitt under forutsetning av at MFO får normal adgang til by:Larm, og at denne forutsetningen ikke lenger er tilstede.

— Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å begripe by:Larms beslutning i lys av hensynet til artistenes behov, sier Arnfinn Bjerkestrand. — For oss ser det nå ut til at stiftelsen i første rekke prioriterer ut fra hensynet til egen bunnlinje, og at live-programmet nærmest er redusert til et alibi, et påskudd for å gjennomføre jippoet. Men vårt tilbud til by:Larm-artistene står selvsagt ved lag, og vi skal nok klare å finne andre kanaler for å nå fram til dem, sier Bjerkestrand.
 
s