Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

MFO uttaler seg om ny støyforskrift

( 22.12.2005 )

 


Arbeidstilsynet har utarbeidet ny forskrift om støy, som er sendt til høring. MFO har sendt høringsinnspill til LO. Vedlagt høringsinnspillet er også dokumenter (ca 1,6 MB) utarbeidet av FIM, den internasjonale føderasjonen for musikere.
Hovedtrekkene i innspillet fra MFO er at forskriften må bli mer konkret, og at det må utarbeides egne, konkrete bestemmelser for musikk- og underholdingsbransjen. Videre problematiserer vi at forskriften i utgangspunktet kun gjelder ansatte musikere. Vi etterlyser regelverk som også omfatter frilansere og selvstendig næringsdrivende når det gjelder vern mot støy.
 
s