Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2015

Kommunesammenslåinger - viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

( 22.01.2015 )

Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner rettslig sett opphører samtidig som det etableres en ny kommune.

I en slik prosess er det flere utfordringer som vil berøre våre medlemmer og som spesielt våre tillitsvalgte må ta tak i. Det kan dreie seg om overtallighet, harmonisering av lønnsnivå, ekstra frikjøp av tillitsvalgte og – ikke minst – håndtering av lokale særavtaler. Det siste kan bli en stor utfordring for MFOs tillitsvalgte og medlemmer. Spesielt i de kommunene der den nye kommunen velger å ikke tre inn i og videreføre tidligere lokale særavtaler, vil vi kunne få store utfordringer med å etablere nye og like gode avtaler som før.

I dette notatet beskrives hvordan en kommunesammenslåingsprosess skal planlegges og gjennomføres. Vi har i notatet satt opp en oversikt over forhold som er gjenstand for informasjon og drøfting etter lov og avtaleverk i kommunesammenslåingsprosessen og frem til tidspunktet for overdragelse av de berørte kommunene til ny kommune.

I notatet understrekes betydningen av at de lokale tillitsvalgte i de berørte kommunene så tidlig som mulig tar kontakt med hverandre for å finne praktiske og konstruktive måter å samhandle og samarbeide på.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet to dokumenter som det anbefales å laste ned og lese igjennom:

Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere ammenslåinger.

Veien mot en ny kommune - veiledninger for utredning og prosess

Våre tillitsvalgte i de kommunene som planlegger å slå seg sammen anbefales også å laste ned og lese to dokumenter som KS har utarbeidet:

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger er et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing.

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger - kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser er en rapport utarbeidet av Deloitte for KS der forskjellige problemstillinger knyttet til sammanslåingsprosesser drøftes.

 

 
s