Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2014
Image

Endringer i arbeidsmiljøloven

( 16.12.2014 )

Regjeringen har foreslått omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer blant annet at det skal bli enklere å ansette folk i midlertidige stillinger, at du kan pålegges å arbeide 15 timer overtid i uka og at søndagsarbeid i større grad blir tillatt. Både MFO og de fleste andre arbeidstakerorganisasjonene mener at en slik liberalisering er helt feil, og har derfor vedtatt å gjennomføre en politisk streik i januar. Her gir vi deg en oversikt over hva endringsforslaget innebærer dersom det blir vedtatt i Stortinget.

Midlertidig ansettelse

  • Regjeringen foreslår en generell adgang til å ansette midlertidig i ett år. 15 prosent av de ansatte skal kunne gå på slike avtaler. I dag kan det kun brukes midlertidige ansettelser i vikariater og når spesielle forhold gjør det nødvendig.

Overtid

  • Grensene for overtid som kan pålegges av arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned.
  • Grensene for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 økes fra 15 timer til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned.
  • Grensene for Arbeidstilsynets adgang til å tillate utvidede rammer for overtid økes fra 20 til 25 timer per uke.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstida

  • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer
  • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i avtaler om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer

I tillegg er det lansert tre ulike forslag om Arbeidstilsynets mulighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.

Søn- og helligdager

  • For bestemmelsene på søndagsarbeid foreslår regjeringen å endre utgangspunktet om at søndagsarbeid er forbudt til at det skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.
  • Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge søndagsarbeid. Dette krever i dag avtale med tillitsvalgte.
  • Dersom søndagsarbeid er tillatt, kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeid annenhver søndag. Det foreslås at dette som i dag kan gjennomsnittsberegnes slik at arbeidstaker etter avtale arbeider halvparten av alle søndagene i perioden. Dagens begrensning om at hver tredje søn- eller helgedag må være fri fjernes.

For deg som vil vite mer:

MFOs forbundsleder er ikke positiv til de foreslåtte endringene og mener at –Musikerne  jobber nok kveld og helg.

Frifagbevegelse har oppsummert forslaget fra Regjeringen.

LO mener at vi går mot et tøffere arbeidsliv om endringene vedtas.

Last ned LOs hefte om Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

På regjeringens nettsider kan du lese hele forslaget (Prop. 48 L (2014-2015))

 
s