Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2005

Musikere og helse

( 24.11.2005 )

 


Det har de siste årene blitt stadig mer åpenhet omkring hørselsskader, yrkesskader og andre helseproblemer blant musikere. Dessverre ser det ut som om mange problemer er mer utbredt enn vi tidligere har trodd. For tiden arbeider MFO sammen med Norsk teater- og orkesterforening (NTO) med å få satt større fokus på risikoen for hørselskader blant orkestermusikere. Dette vil vi komme nærmere tilbake til senere. I mellomtiden publiserer vi her en del informasjonsmateriale vi har fått fra andre kilder.

 

Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) laget tidligere i år en samling av dokumenter om beskyttelse mot hørselskader. Dokumentsamlingen kan du laste ned i sin helhet her.

I Tyskland har helsemyndighetene i delstaten Thüringen sammen med flere andre institusjoner gitt ut et eget hefte om musikermedisin og musikerarbeidsplasser. Heftet er publisert her.
 
s