Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2014

Sørmarka-erklæringen - Vi bygger Norden

( 20.11.2014 )

Löfven trekker i tillegg til full sysselsetting spesielt frem to hovedsaker fra Arbeiderkongressen:- Arbeiderbevegelsen tar et felles politisk steg i grønn retning. Slik forsterker vi våre sosialdemokratiske perspektiver, og løfter den globale klimautfordringen enda høyere opp på vår agenda.

- Vi roper kraftig varsku og vil gjøre alt som er nødvendig for å forsvare vårt organiserte, anstendige arbeidsliv i Norden, og vil dessuten jobbe hardt for å gjøre det mer likestilt.

Sørmarka-erklæringen finner du her.

I erklæringen er det 10 politiske veivalg for Nordens framtid:
1. Mer frihet. Fortsatt framgang er ingen selvfølge. Nå er det vårt, og ikke minst de unges, oppdrag å sikre frihet og fellesskap for neste generasjon.
2. Gripe en ny tid. Sosialdemokratiet og fagbevegelsen har lenge formet gode, nordiske samfunn. Nå skal vi ta Norden videre i en ny tid. Fortsatt må politisk makt styre markedsmakt.
3. Verdiene er moderne. I en skiftende og kompleks verden er det enda viktigere at vi står opp for frihet, likhet og fellesskap.
4. Arbeid til alle. Arbeid til alle er og blir fundamentet i gode, nordiske velferdssamfunn. Økt kompetanse, mer innovasjon og effektiv bruk av ny teknologi gir økt produktivitet og tryggere jobber.
5. For alle. Vår misjon skal fortsatt være å sikre alle mennesker mulighet til å leve gode liv. Vi skal ta et særlig ansvar for medbestemmelse og rettigheter for dem som har minst ressurser, og vi vil gi barn et mer likeverdig utgangspunkt for slik å endre den sosiale arv.
6. Offensiv for likestilling. Likestillingen er kommet langt, men mye gjenstår, både i hjemmet, på jobben og i samfunnet.
7. Grønnere framtid. Vi vil ha et grønnere Norden. Vi må være de første til å sikre at vi gjør vårt, nasjonalt og internasjonalt, for klima og miljø.
8. Slå ring om organisert arbeidsliv. Anstendig arbeid møter nytt trykk innenfra og utenfra. Vi vil kjempe mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og todelte arbeidsmarkeder i Norden – og styrke det organiserte arbeidslivet for å lykkes.
9. Felles velferd. Politikk, ikke profitt, må styre velferden. Ny teknologi, nok kvalifiserte ansatte, finansiering og samarbeid er noen av nøklene for flere og bedre tilbud.
10. Fellesskap gir frihet. Uten fellesskap, ingen frihet. Økende mangfold i Norden skaper både muligheter og utfordringer. "Gjør din plikt og krev din rett", respekt og sosial likhet skaper grobunn for gode fellesskap også i framtida.

 
s