Aktuelt / Landsmøtet 2014

Stopp kulturvandalismen

( 24.10.2014 )

Stopp kulturvandalismen!

I løpet av de senere årene har mange kulturinstitusjoner verden rundt slitt med innskrenkinger og nedleggingstrusler. Flere orkestre og operahus har blitt berørt av nedskjæringer og avvikling. 

Det siste eksempelet er operahuset i Roma, hvor styret med støtte i bystyret og regjeringen rett og slett har sparket musikerne i orkesteret og sangerne i operakoret. Vi trenger heller ikke å gå lenger enn til våre nærmeste naboland for å se det samme. Danmarks Radios underholdningsorkester er besluttet nedlagt. Det samme gjelder også Marinemusikken i Karlskrona, som ble dannet i 1862, med røtter helt tilbake til slutten av 1600-tallet.  

Orkestre og operahus er representanter for nasjonens kulturelle grunnmur. Vitale og kreative kunst- og kulturinstitusjoner bidrar til samfunnsbygging, samhold og identitet. For å bevare og videreføre kulturtradisjonene må vi ha levende kulturinstitusjoner.

MFOs landsmøte ser med stor uro på utviklingen. Kunst og kultur beriker mennesket og menneskenes liv. Alle gode krefter må samle seg om å stoppe denne kulturelle vandalismen - det som med et pennestrøk kan brytes ned, kan bli umulig å bygge opp igjen!

 
s