Aktuelt / Landsmøtet 2014

MFO bevilger 100.000 kroner til foreningen SafeMUSE

( 23.10.2014 )

Landsmøtet i Musikernes fellesorganisasjon har i dag vedtatt å bevilge kr 100.000 til foreningen SafeMUSE til arbeidet for å tilby trygge opphold for musikere og komponister som er forfulgt på grunn av sine kunstneriske ytringer.

I tilknytning til bevilgningen vedtok landsmøtet følgende uttalelse:

Retten til ytringsfrihet er uttrykt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel lever kunstnere mange steder i verden  i frykt for å bli forfulgt, straffet eller drept for sine kunstneriske ytringer. MFOs landsmøte 2014 støtter helhjertet opp om arbeidet til Freemuse og SafeMUSE, og deres innsats for å dokumentere brudd på ytringsfriheten på musikkområdet og å utvikle trygge arbeidsmuligheter for forfulgte musikere og komponister.

MFOs landsmøte mener at Norge i sin utenriks- og utviklingspolitikk de kommende år må:

  • Forsvare og fremme kunstnerisk ytringsfrihet som et prioritert område på lik linje med menneskerettighetsarbeidet i andre sektorer.
  • Støtte organisasjoner som overvåker og dokumenterer brudd på kunstnerisk ytringsfrihet.
  • Støtte forskning og utviklingsarbeid om og for kunstnerisk ytringsfrihet.

Samtidig vil MFO oppfordre Regjeringen til å ta et viktig steg videre ved å bidra til etableringen av et internasjonalt senter for kunstnerisk ytringsfrihet.

 
s