Hvem er du? / Musikkterapeut / Aktuelt for musikkterapeuter

Seier også i Oslo kommune, egen stillingskode for musikkterapeuter

( 26.09.2014 )

Sentralt justeringsoppgjør i Oslo kommune 
Som en del av årets lønnsoppgjør i Oslo kommune (Tariffrevisjonen 2014) ble det avsatt en pott på 106 millioner kroner til sentrale lønnsmessige tiltak. Forhandlingene om fordeling av disse midlene er nå avsluttet, og MFO har gjennom hovedsammenslutningen KAH, fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer.
 

Egen stillingskode for musikkterapeuter:
MFO har etter mange års kamp, endelig fått på plass en egen stillingskode for musikkterapeuter i Oslo kommune. Merknad til stillingskoden: «Med mastergrad i musikkterapi når det er stilt krav om slik utdanning for stillingen». Musikkterapeuter innplasseres i lønnsramme 3104 (lt.30 – 42)
 

Musikk- og kulturskolen:
MFOs krav var at musikk- og kulturskolelærer skulle ha lønn etter kompetanse og utdanning, og samme lønnsvilkår som om de ville undervist i grunn- eller videregående skole. Vi lykkes ikke å få flyttet de over til lr som gjelder for undervisningsstillinger, men fikk løftet gruppen, særlig innenfor lr 31.
 

1 ltr generelt tillegg på lønnsrammen. Alternativ 3 nytt alternativ 1

323 musikk- og kulturskolelærer 3 – fra 1804 til 1805 (lt.20 -32)

3 ltr generelt tillegg på lønnsrammen. Alternativ 4 nytt alternativ 1
322 Musikk- og kulturskolelærer 2 – fra 3101 til 3104 (lt. 26 -38)
321 Musikk- og kulturskolelærer 1b – fra 3103 til 3106 (lt. 28 -40)
320 Musikk- og kulturskolelærer 1a – fra 3105 til 3108 (lt. 30 -42)


Undervisningsstillinger:
Alternativ 1 og 2 plasseres i alternativ 3. I tillegg økes A0 med 1 lønnstrinn.  Alternativ 3 blir nytt alternativ 1.

962 Adjunkt - fra 92801 til 92803 (lt.27 -39)
Alternativ 1 og 2 plasseres i alternativ 3. I tillegg økes A0 og A1 med 1 lønnstrinn. Alternativ 3 blir nytt alternativ 1. 
963 Adjunkt m/opprykk fra 92901 til 92903 (lt 31 -42)Alternativ 1,2 og 3 plasseres i alternativ 4. I tillegg økes A0 til A2 med 2 lønnstrinn og A3 med 1 lønnstrinn.  Alternativ 4 blir nytt alternativ 1
965 Lektor – fra 93001 til 93004 (lt.35 -46)
966 Lektor m/opprykk fra 93101 til 93104 (lt 37-48)


Virkningstidspunktet er pr. 1.5.2014.

 
s