Hvem er du? / Musikkterapeut / Aktuelt for musikkterapeuter

Musikk, deltakelse og barnevern

( 17.09.2014 )

Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges musikkhøgskole (NMH) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Aleris Ungplan & BOI til seminar 4. desember. Gjennom faglige og kunstneriske innslag setter vi fokus på tema som handler om Musikk, Deltagelse og Barnevern. 

Bakgrunnen for seminaret er en stadig økende interesse for tilnærminger innen barnevernsfeltet som kan brukes til å fremme barn og unges deltagelse. Seminaret er tverrfaglig sammensatt og forelesere er hentet fra fagfeltene musikkterapi og barnevern.

I løpet av dagen vil det bli presentert teori, forskning og eksempler fra praksis. Ungdommer fra kulturlaget Kom nærmere deltar med kunstneriske innslag. Last ned programmet.

Hovedforelesere: Elisabeth Backe-Hansen, Jan Storø, Viggo Krüger.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 35 (inngangfra Holbergs plass), rom PH170
Tid: 4. desember 2014 kl 09:00 - 16:00.

Det er gratis å delta (ingen påmelding).
Det blir servert enkel lunsj .

 

 
s