Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2013

SafeMUSE etablert som uavhengig organisasjon

( 20.12.2013 )

Torsdag 19. desember 2013 ble SafeMUSE – Safe Music Havens Initiative stiftet som uavhengig og ideell forening med hovedformål å tilby forfulgte musikere og komponister et trygt sted å bo og arbeide gjennom utvikling av Safe Music Havens (fribyer for musikk) og Safe Music Residencies (residensordning for forfulgte musikere). Harstad er, som første friby for musikk, klar til å ta i mot den første fribymusikeren straks formalitetene er på plass. Og vi venter også den første residens-musikeren til Norge på nyåret.

SafeMUSE utvikles i nært samarbeid med Freemuse, og har til nå vært et prosjekt i regi av Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Foreningen er basert på og støtter de universelle prinsippene for menneskerettigheter slik disse kommer til anvendelse overfor musikeres og komponisters rettigheter og deres musikk.

Stiftelsesmøtet valgte følgende styre:
Tine Tangestuen, styreleder, til daglig administrativ leder av NOPA.
Anders Hovind, nestleder, til daglig nestleder i MFO.
Erik Nadheim, styremedlem, til daglig direktør for Det kriminalitetsforebyggende råd.
Vararepresentant, Hans Ole Rian, forbundsleder i MFO.

Styret er valgt inntil første ordinære generalforsamling, som innkalles når medlemsgrunnlaget er til stede for å velge et styre med representanter fra flere medlemskapskategorier, forhåpentligvis i løpet av kommende år. SafeMUSE vil bli registrert som forening i Norge, inviterer nå til å tegne medlemskap. Første søknad er allerede mottatt!

SafeMUSE har følgende medlemskategorier:

- VERSTSKAPSMEDLEMMER (HOSTING MEMBERS): Byer, kommuner, fylker, organisasjoner og andre juridiske personer som har ansvar for å tilby forfulgte musikere et trygt sted å bo og arbeide for en avtalt periode gjennom avtale med SafeMUSE.

- GJESTEMUSIKERMEDLEMMER (GUEST ARTIST MEMBERS): Musikere som deltar i Vertskapsmedlemmenes friby-program. Etter avslutningen av fribyoppholdet tilbys musikeren et Honorært gjestemusiker-medlemskap.

- ORGANISASJONSMEDLEMMER (PROFESSIONAL MEMBERS): Organisasjoner og andre juridiske personer som samarbeider med eller indirekte bistår Vertskaps-medlemmene og Gjestemusiker-medlemmene.

Se SafeMUSE Charter og Vedtekter for mer detaljert informasjon.

SafeMUSE er meget takknemlig for all støtte og konstruktivt samarbeid gjennom vår første prosjektperiode i regi av MFO, og ser veldig frem til fortsatt og fruktbar utvikling og samarbeid i årene som kommer - til støtte for kunstneriske ytringsfrihet demokratiutvikling.

SafeMUSE får ny adresse fra 1. januar 2014:

SafeMUSE – Safe Music Havens Initiative
c/o Sentralen,
Pb. 183 Sentrum,
0102 Oslo, Norge

Kontaktinformasjon
Jan Lothe Eriksen, Prosjektleder
SafeMUSE - Safe Music Havens Initiative
jle@online.no / +47 92824115

 
s