Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon / Norsk Teaterinspisientforening
Image

Utdanningsmuligheter

Det finnes uendelig mange veier til inspisientyrket. Tradisjonelt sett har mange gått i lære, mens man nå ser at stadig flere inspisienter velger å ta en utdannelse. Utdannelsene kan for eksempel være praktiske og yrkesrettede høyskoler / universitetsutdannelse i utlandet eller kulturprosjektledelsesstudium i Norge.

I et tøft arbeidsmarked er forståelsen for sammenheng mellom fagområdene avgjørende for effektiv planlegging, kommunikasjon, økonomistyring og miljø med utgangspunkt i kunstens egne premisser. Inspisientforeningen anbefaler derfor på det sterkeste at man tar sikte på en praktisk rettet utdannelse på veien inn i yrket. Men hva og hvor skal man så velge?

Utenlandske inspisientutdannelser
Utenlandske teaterskoler tilbyr gjerne praktisk- og yrkesrettede utdannelser. Storbritannia er et av de aktuelle landene. Her finner man et enormt antall teaterskoler av varierende kvalitet. Blant de velrennomerte skolene finner man: Royal Academy of Dramatic Art, London Academy of Music and Dramatic Art, Guildhall School of Music and Drama, Central School of Speech and Drama, og Bristol Old Vic Theatre School.

Royal Academy of Dramatic Art (RADA)
RADA har gjennom lengre tid vært den høyest rangerte dramaskolen i den engelskspråklige verden. En utdannelse herfra møter anerkjennelse og arbeidsmuligheter over hele verden.

Utdannelser ved RADA inkluderer per i dag de 2 årige studieretningene Technical Theatre and Stage Management, Theatre Design, Theatre Costume, og Sound Design for the Theatre. Dersom man går Technical Theatre and Stage Management er det mulig å utvide til et tredje år og dermed oppnå bachelor i faget. Skolen tilbyr også postgraduate diplom-studier i en rekke fag.

RADA studentene produserer og spiller hvert skoleår omkring 20 teaterproduksjoner sammen med profesjonelle regissører og scenografer - et større antall forestillinger enn ved noen av de andre teaterskolene. Det vil si at man i tillegg til undervisning er med på å skape forestillinger fra første til siste skoleuke. RADA elevene har også seks ukers arbeidsutplassering.

Les mer på: http://www.rada.ac.uk/

London Academy of Music and Dramatic Art
LAMDA tilbyr et toårig studie i Stage Management & Technical Theatre, som ligner på RADA´s utdannelse i samme fagfelt. På LAMDA har elevene et halvt år med klassebassert undervisning og prosjekter før de går i gang med produksjonsarbeidet. Fra januar første klasse arbeider elevene i en rekke produksjonsroller med gradvis stigende utfordringer og ansvar. Elevene har i løpet av utdannelsen to perioder med arbeidsutplassering.

Les mer på: http://www.lamda.org.uk/

Guildhall School of Music and Drama
Ved Guildhall kan man velge spesialisering innen Stage and Costume Management, Design Realisation (scenic art, scenic construction and prop making) og Theatre Technology (sound, lighting, projection, automation and stage technology).

Utdannelsen legger opp til et første studieår med basis teori og produksjonsarbeid. Andre året arbeider man på produksjoner i mindre roller, før man tredje året tar på seg lederansvart på skolens produksjoner. Det er også lagt opp til at elevene skal ha arbeidsutplassering i løpet av studiets tredje år.

Les mer på: http://www.gsmd.ac.uk/

Central School of Speech and Drama
CSSD tilby blant annet BA (Hons) Theatre Practice som er rettet mot teater og performance art. Kurset tas over tre år hvor man spesialiserer seg innen Costume Construction, Design for the Stage, Performance Arts, Produktion Lighting, Prop Making, Puppetry, Scenic Art, Scenic Construction, Stage Management, Technical and Production Management, Theatre Lighting Design and Theatre Sond.

Les mer på: http://www.cssd.ac.uk/

Studiestøtte
Utdannelsene på LAMDA og RADA er fra høsten 2012 kun støttet av lånekassen fra og med andre året. Dette kommer av en endring på kursklassifiseringen i England og ikke endringer i selve kursinnholdet. Inspisientforeningen arbeider derfor med å få gjennopprettet gammel praksiss som tilsier at alle årene skal være støtteberettiget gjennom Lånekassen.

Utdannelse i Norge
I Norge finnes det ikke en egen utdannelse for inspisienter. Det nærmeste du kommer er "Prosjektledelse kultur" på NISS hvor du kan velge å spesialisere deg innenfor yrket ved hjelp av prosjekter og spesifikk utplassering innen kulturfeltet. Det finnes også flere teoretiske utdannelser med vekt på mer ledelse og organisasjon som gir Bachelor. Alle utdannelsene i Norge er støttet av Lånekassen.

Her er en oversikt utdannelse i Norge

NiSS – Nordisk Institutt for Studio og Scene, prosjektledelse kultur - 2årig
Prosjektledelse kultur ved NISS er en praktisk-teoretisk utdanning som kvalifiserer til arbeid innen teater, opera, dans, kunst, musikk, events, festivaler og kulturhus. NISS er den optimale arena for å lære prosjektledelse for kulturlivet. Med ni utdanninger innen kunst og kultur under samme tak, får du gjennom tverrfaglige prosjekter som konserter, teaterforestillinger og festivaler reell praksis og muligheter til nettverksbygging som forbereder deg på et aktivt yrkesliv. Utdanningen er ledet av høyt kvalifiserte lærere og veiledere som i stor grad er yrkesaktive innenfor sine fagfelt. Undervisningen veksler mellom forelesninger, hjemmeoppgaver, gruppearbeid og prosjekter.

For mer info: www.niss.no

Høgkolen i Lillehammer, kulturprosjektledelse - bachelor
Studiet gir deg kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre prosjekter. Studiet er både teoretisk og praktisk.

Årsstudiet i kulturprosjektledelse
Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i kulturprosjektledelse. Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag fra før (f.eks. musikkvitenskap, teaterfag, osv) og som ønsker en påbygning som gjør deg i stand til å lede prosjekter innenfor spesialiseringsområdet ditt.

For mer info: www.hil.no

BI, kultur og ledelse – bachelor
Stammen i kultur og ledelsesstudiet er i de fem kulturbransjene: Bok, film, musikk, galleri og museum, teater, opera og orkester. Kunnskap om alle disse kulturvirksomhetene gir en solid plattform for å arbeide i kulturlivet og i næringslivet med kultur. Du får god kompetanse innenfor markedsføring, ledelse og økonomi i de ulike kulturbransjene både nasjonalt og internasjonalt

For mer info: www.bi.no

Høgskolen i Telemark, kultur- arrangering, formidling og forvaltning - bachelor
Kultur- arrangering, formidling og forvaltning er et studium som passer for deg som har lyst til å jobbe innenfor kulturlivet med alt fra musikkfestivaler til kunstutstillinger eller kulturforvaltning i offentlig og privat sektor.

For mer info: www.hit.no

Litt om utdannelser i Skandinavia

Stockholms Dramatiska Høgskola, StDH
, utdanner Scenkonstproducenter, som til dels kan sammenlignes med norske inspisienter. Det er en 3-årig utdannelse hvor man lærer prosessen og arbeidet som går fra idé til fremføring. Utdannelsen består av teori, praksis, egne husproduksjoner og utplassering.

Les mer på: www.stdh.se

Statens scenekunstskole i København, utdanner forestillingsledere/ rekvisitører og er en 4-årig utdannelse. I Danmark har man samlebetegnelsen "regissør/regi" på rekvisitører og inspisienter. I likhet med utdannelser har man teori, praksis og egne husproduksjoner.

Det er kun 2 studenter pr. årgang og man får en meget praktisk og innholdsrik utdannelse gjennom 4 år.

Les mer på: www.scenekunstskolen.dk/

 
s