Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon / Norsk Teaterinspisientforening

Definisjon av inspisientfunksjonen

Inspisienten kan sammenlignes med en prosjektkoordinator for den enkelte teaterproduksjon, og er et koordinerende ledd mellom de kunstneriske-, tekniske-, og administrative funksjonene ved teatret. En inspisient følger en forestilling fra planleggingsstadiet, gjennom prøvetiden, og frem til premiere - og deretter hver eneste kveld frem til siste forestilling. 

I prøveperioden er inspisienten instruktørens høyre hånd i alle praktiske spørsmål, følger opp skuespillerne, og sørger for at alle viktige beskjeder kommer frem til de ulike avdelingene på teatret. Når det kommer publikum i salen er inspisienten også forestillingsleder - det vil si at inspisienten er øverste ansvarlige for avviklingen av forestillingen.

Dersom det for eksempel er kompliserte sceneskift som skal samordnes gir inspisienten signal til teknikere og skuespillere slik at alt skjer til riktig tid og i riktig rekkefølge. Ved mange teatre er det inspisienten som avvikler kontentum og musikk, når dette lar seg kombinere med inspisientoppgavene. Og dersom det oppstår problemer underveis er det inspisienten som sitter med den totale oversikten, og kan avgjøre hva som er den beste løsningen der og da.
 
Inspisientene ved de offentlige teatrene er pålagt oppgaver i forhold til å sørge for at regelverk og tariffavtaler blir overholdt. Mange av premissene for hvordan en produksjon legges opp bestemmes av avtaleverket til skuespillere, dansere, musikere og teknikere. Å holde seg godt orientert om hvordan tariffavtalene til disse gruppene er bygget opp, praktiseres, og forandrer seg i forbindelse med forhandlinger, er derfor en nødvendighet for inspisientene ved de offentlige teatrene. 

En inspisient overskuer det totale bildet av en teaterproduksjon, og ser både de store og de små sammenhengene - fra dag til dag, og over en hel produksjons- og spilleperiode.

Norsk Teaterinspisientforening, 2009

 
s