Hvem er du? / Ansatt ved scenekunstinstitusjon / Norsk Teaterinspisientforening

Styret i Norsk Teaterinspisientforening

NTIF har et styre på 3 personer, samt 1 vara representant. Styreleder og kasserer sitter hver i 2 år, med valg til disse vervene annet hvert år. Styremedlem samt varamedlem velges til 1 års verv. Valg av styrerepresentanter foregår på årets generalforsamling.

Styret består per 2. april 2017 av:
Styreleder Hedda Haaland, Det Norske Teatret
Kasserer Lena Slettemo Carlsson, Rogaland Teater
Styremedlem Ingeborg Ugland, frilansinspisient
Varamedlem Tina Elisabeth Johansen Aas, Oslo Nye Teater

Styret avholder omtrent 4 styremøter årlig. På styremøtene arbeides det for inspisientenes hverdag og framtid i arbeidslivet, og det blir tatt opp innkomne saker. I tillegg har NTIF en lukket gruppe på Facebook som styret administrerer.

Styrets leder sitter også som representant i scenekunstutvalget til MFO.

Styret velger en representant til MFO sitt forhandlingsutvalg i tarifforhandlingene. Per dags dato er dette styreleder Hedda Haaland. I tillegg er Tina Espejord, leder av scenekunstutvalget og inspisient på Oslo Nye Teater, også representant i forhandlingene.

 
s