Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

MFO beklager at Ballade legges ned

( 21.12.2012 )

Sammen med størstedelen av norsk musikkliv beklager MFO avviklingen av nettstedet Ballade. For våre medlemmer har dette vært en av de aller viktigste kildene til informasjon og diskusjon. Ballade har med sin aktualitet og kvalitet favnet bredden i norsk musikkliv på en god måte.

MFO ble invitert til å bidra økonomisk til en videreføring av nettstedet, men forbundsstyret kom fram til at dette ville koste for mye, særlig etter hvert som den midlertidige støtten fra Music Norway ble faset ut. Hovedårsaken til at vi ikke kunne bidra med støtte til Ballade er at MFO må prioritere økonomien i egne informasjonskanaler.

MFOs eventuelle bidrag til Ballade ville uansett bare vært beskjeden del av behovet. MFO har heller ingen mulighet til å ta over nettstedet som eneste eier. I likhet med flere andre mener MFO at departementets manglende vilje til å videreføre Ballade er hovedårsaken til at nettstedet nå står foran en avvikling.

 
s