Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

– Arbeidet med gratis kulturskoletilbud må begynne nå!

( 21.12.2012 )

Regjeringen har med budsjettforslaget for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker det. Høsten 2013 bevilges det totalt 73,8 millioner, som i hovedsak blir tildelt kommunene i rammetilskuddet. Når helårseffekten slår inn i 2014vil det bevilges om lag 177 millioner kroner per skoleår.

Både i budsjettproposisjonen og annen informasjon har departementet varslet at det vil bli lovfestet en plikt for kommunene til å gi det omtalte tilbudet. Vi har tatt det for gitt at arbeidet med lovfestingen ble igangsatt umiddelbart, og at det i den forbindelse også ville bli etablert et rammeverk for tilbudet. Ganske nylig er vi imidlertid blitt kjent med at dette nå ikke er tenkt gjennomført før i 2014. Dette er dessverre alt for sent, og det skaper en betydelig risiko for at mange kommuner av økonomiske grunner etablerer tilbud som verken faglig eller organisatorisk holder mål.

MFO har derfor i dag sendt et brev der vi på det sterkeste oppfordre departementet til snarest å begynne arbeidet med lovfesting og annet rammeverk, slik at dette kan ligge som en klar premiss for planleggingen av de nye tilbudene i de kommunene som ennå ikke har etablert slike.

Hele brevet finner du her.

 
s