Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

Spennende budsjettinnspurt på Stortinget.

( 04.12.2004 )

Rundt 6. desember avgir de fleste fagkommiteer sine innstillinger til Stortinget. Innstillingene vil bli lagt ut på Stortingets web-sider først når den er helt ferdig utarbeidet og avlevert fra komiteens side. Partienes arbeid med innstillingen kan eventuelt finnes på partienes egne web-sider.

AP, SV of SP sitt "Kulturløfte" finner du her.

Innstillinger
De fleste saker drøftes i fagkomiteene, som avgir innstilling. Denne innstillingen danner grunnlag for behandlingen i Stortinget eller Odelstinget.

Komiteene avgir innstilling til Stortinget i alminnelige saker og innstilling til Odelstinget når det gjelder en lovsak. Budsjettinnstillingene avgis i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Innstillingen vil bli lagt ut på Stortingets web-sider først når den er helt ferdig utarbeidet og avlevert fra komiteens side. Partienes arbeid med innstillingen kan eventuelt finnes på partienes egne web-sider.

Når komiteen har avgitt en innstilling, blir den midlertidige, ikke korrekturleste, versjonen lagt ut på Internett senest neste arbeidsdag. I enkelte tilfeller legges innstillingen ut først når den endelige trykte versjonen foreligger.

Det er mulighet for søk i fulltekst i både de midlertidige og de endelige innstillingene. For de endelige innstillingene er det også mulighet for søk i enkelte felter. Alle innstillingene, midlertidige og endelige, kan også gjenfinnes i de systematiske listene sortert etter sesjon og nummer.

Du finner innstillinger her.
 
s