Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

Reformen i Skoleverket.

( 29.11.2004 )

 

Utdanningsdirektoratet åpner læreplanprosessen.
 

Utdanningsdirektoratet har endret tempoet i prosessen med læreplanarbeidet. Tidligere var det gjort klart at både læreplanforslag og forslag til time- og fagfordeling skulle sendes ut på høring samtidig i slutten av januar. Nå ber Utdanningsdirektoratet om innspill til læreplanarbeidet underveis på www.skolenettet.no/lp

 

Nytt om reformen:
Utdanningsdirektoratet har besluttet at bare læreplanforslag for grunnskolens fag og fag som er gjennomgående i det 13-årige løpet, som er åpent for innsyn. Læreplangruppene har fått en ny frist for å ferdigstille sine forslag til 15. desember. Deretter skal Utdanningsdirektoratet komme med sine innspill, og så sendes disse fagenes læreplanforslag ut på høring i slutten av januar 2005.
Læreplanforslag for Musikk, Dans og Drama i videregående opplæring åpnes ikke for innsyn nå. Også denne læreplangruppen har fått en forlenget frist. Antakelig sendes ikke disse planene ut på høring før det er laget et forslag til hele det treårige løpet. Når dette vil skje, vet vi ikke. Vi regner med at den nåværende læreplangruppa for Musikk, Dans og Drama blir forsterket med flere medlemmer for hvert av fagene.

MFO mener det er bra at Utdanningsdirektoratet åpner opp i denne prosessen fordi det er et vanskelig utgangspunktet når både time- og fagfordeling samt forslag til læreplan skal sendes ut på høring samtidig.
MFO tror også at dette kan spore til en konstruktiv debatt. Vi oppfordrer vår medlemmer til å delta aktivt i en debatt som vi håper også vil gjenspeile seg i vårt <a href="http://www.musikerorg.no/section.cfm?section=198" _cke_saved_href="http://www.musikerorg.no/section.cfm?section=198" self"="" class="link">debattforum på denne hjemmesiden.</a></div>
 
s