Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2004

Konsekvenser av arbeidsrettsdommen om funksjonstillegg for lærere i KS-området

( 19.11.2004 )

 

Denne dommen viser at de lokale forhandlingene mange steder er ført på gale premisser. Derfor må det nå ryddes opp, og det vil bli foretatt en gjennomgang av de lokale lønnsforhandlingene i kommuner og fylkeskommuner. Enkelte steder vil dette innebære at de lokale forhandlingene må reåpnes. Det er sentralt enighet om en ny sentral frist, 17. desember 2004, for melding om brudd som oppstår som følge av disse forhandlingene. Les mer her.
KS vil også sende ut et B-rundskriv vedrørende dette. Se info fra KS her.
Siste nytt fra KS

Tvisteforhandling etter HA § 7-2 med KS vedr. sikringsbestemmelse for ledere er utsatt av KS til uke 2, torsdag 13 januar.
Reforhandling av de sentrale generelle særavtalene pågår nå, det er brudd i forhandlingene om Sentral generell særavtale ( SGS nr 1002) vedrørende Arbeidstøy, og i forhandlingene om OU avtalen.
Organisatorisk behandling av bruddprotokollene fra de lokale lønnsforhandlingene A 1 er inne i avsluttningsfasen.
 
s