Aktuelt / Eldre nyhetssaker / 2012

Internasjonal støtte til MFOs fribyprosjekt

( 24.10.2012 )

Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM), som organiserer 62 musikerforbund over hele verden, gav på sin 20. kongress full støtte til MFOs fribyinitiativ (SafeMUSE). Vedtaket innebærer også en oppfordring om å bygge et internasjonalt nettverk på det profesjonelle musikkområdet for styrking av ytringsfriheten for musikere og komponister – i samarbeid med Freemuse.

FIM-kongressens vedtak:
Kongressen erkjenner behovet for en global strategi for å styrke og støtte arbeidet for ytringsfrihet for musikere, komponister og andre aktører i musikkbransjen gjennom:
-  Å oppfordre FIMs styre og alle FIMs medlemmer til nettverksarbeid og å engasjere seg i forhold til Freemuse og andre profesjonelle organisasjoner som ECSA (European Composer & Songwriter Alliance) og CIAM (International Council of Authors and Composers of Music) for utviklingen av en enhetlig strategi for å styrke ytringsfriheten på musikkområdet over hele verden.
- Å støtte utviklingen av et fribyinitiativ på musikkområdet i Norden i regi av MFO, som et første skritt mot utviklingen av et internasjonalt program for musikkfribyer (Safe Music Havens).

Viktig anerkjennelse
Prosjektets formål er i første omgang, i en pilotfase, å få etablert et antall musikkfribyer i Norden, der musikere og komponister som er forfulgt i sine hjemland på grunn av sin kunstneriske aktivitet har mulighet for å arbeide i trygge omgivelser – med ytringsfrihet. MFOs arbeid foregår i samarbeid med fagmiljø i Norden, og i nært samarbeid med den internasjonale ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse.

Vedtaket fra FIM-kongressen i Buenos Aires 3.-5. oktober er også en anerkjennelse av Freemuse sitt arbeid, og innebærer en oppfordring til å bygge internasjonalt nettverk og en bred profesjonell allianse i arbeidet for å styrke ytringsfriheten på musikkområdet.  

– Dette er en viktig støtte til MFOs initiativ, og til arbeidet med å få etablert en musikkfribyordning, sier forbundsleder Renée Rasmussen i MFO. – Vedtaket styrker musikerforbundenes og FIMs oppmerksomhet i forhold til problemene forfulgte musikere og komponister har mange steder i verden. I tillegg til musikkfribyprosjektets åpenlyse formål, å hjelpe forfulgte kolleger til en bedre og tryggere situasjon, er dette også et prosjekt for demokratiutvikling, sier Rasmussen.

Prosjektet pågår også i dialog med ICORN, som er internasjonal koordinator for fribyene for forfattere. Gjennom ICORN, som holder til i Stavanger, har en god erfaring med fribyideen og å gi forfulgte forfattere trygge tilfluktssteder og arbeidsro. Slike forfatterfribyer finnes nå 40 steder i Europa, USA og Mexico. Men foreløpig finnes det ikke fribyer for folk som jobber med musikk.

Prosjektleder Jan Lothe Eriksen i MFO påpeker at FIMs anerkjennelse gir et viktig faglig fundament og nettverk for videre arbeid, og sier at han nå håper at UD sammen med UDI vil bidra til å legge praktisk tilrette for de første norske musikkfribyene, som en håper skal komme på plass i løpet av vinteren.

MFOs fribyprosjekt, SafeMUSE, har foreløpig økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Landsorganisasjonen i Norge, NOPA og Kulturkontakt Nord (Nordisk ministerråd).

 
s